Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM
4 Ocak 2024 Perşembe
13.30-13.40 Açılış
13.40-14.40 Fizik Muayene Gökhan Keser
14.40-14.50 Kahve Arası
14.50-15.20 Romatolojide bireyselleştirilmiş hasta takibi: Ultrason ve MR’ın yeri Ömer Karadağ
15.20-15.35 Kahve Arası
15.35-16.05 Anamnez-1 Umut Kalyoncu
16.05-16.20 Kahve Arası
16.20-17.00 Anamnez-2 Umut Kalyoncu
17.00-18.30 Şimdiki aklım olsa nasıl yapardım?
Moderatörler: Timuçin Kaşifoğlu, Umut Kalyoncu, Cemal Bes
Panelistler: Vedat Hamuryudan, Murat İnanç, İhsan Ertenli, Sedat Kiraz, Haner Direskeneli, Fatoş Önen
5 Ocak 2024 Cuma
08.30-09.30 Yuvarlak Masa 1
09.30-09.45 Kahve Arası
09.45-10.45 Yuvarlak Masa 2
10.45-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00 Yuvarlak Masa 3
12.00-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Romatoloji ile ilişkili diğer branşlar (Romatologlar Neler Bilmeli?)
Göğüs Hastalıkları: İntertisyel Akciğer Hastalıkları ve Romatolojik tutulumlar Gülfer Okumuş
14.00-14.30 Ortopedi: Femur Başı Avasküler Nekrozu; etyopatogenez, klinik seyir ve tedavi prensipleri Bülent Atilla
14.30-15.00 Kahve Arası
15.00-15.30 Dermatoloji: Bağ dokusu ve Vaskülitlerin Deri Bulguları Algün Polat
15.30-16.00 Göz Hastalıkları: Üveit hastalarının yönetiminde romatologlar neler bilmelidir? Didar Uçar
16.00-16.30 Enfeksiyon Hastalıkları: İmmünsüpresif hastalıklarda fırsatçı enfeksiyonların yönetimi konusunda romatologlar neler bilmelidir?  Ali Mert
16.30-17.30 Genç Romatologlar Toplantısı
Askerlik Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Maluliyet Sağlık Kurul Raporları: Mevzuatta Romatolojik Hastalıkların Yeri Duygu Tecer, Mert Öztaş
6 Ocak 2024 Cumartesi
08.30-09.30 Yuvarlak Masa 1
09.30-09.45 Kahve Arası
09.45-10.45 Yuvarlak Masa 2
10.45-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00 Yuvarlak Masa 3
12.00-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Romatoloji ile ilişkili diğer branşlar (Romatologlar Neler Bilmeli?)
Radyoloji: Büyük damar vaskülitlerinin radyolojik değerlendirilmesi ve örnekler eşliğinde girişimsel işlemler Özgür Kılıçkesmez
14.00-14.30 Patoloji: Böbrek ve Deri Biyopsisi Arzu Sağlam
14.30-15.00 Endokrinoloji: Metabolik Sendrom hastalıkların yönetimi konusunda Romatolog neler bilmeli? (DM, HT, HL) Süleyman Şendur
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-16.00 Fizik Tedavi: İnflamatuar hastalarda hangi hastaya, ne zaman, hangi egzersi  İlknur Aktaş
16.00-16.30 Onkoloji: Romatolojik hastalıklar ayırıcı tanısında maliniteler, Malinite varlığında romatolojik hastaların tedavisi, Malinite nedeniyle kullanılan immüncheckpoint inhibitörleri ile ilgili neler bilmeliyiz? Mustafa Erman
16.30-17.00 Kadın Doğum: Kontrasepsiyon süreci, Gebelik hazırlık planlaması ve Gebelik hakkında neler bilmeliyiz? Umutcan Kayıkçı
17.00-17.20 Kahve Arası
17.20-17.50 Nükleer Tıp: Örnekleriyle romatoloji’de Pet-BT’nin kullanımı Funda Aydın
17.50-18.20 Nöroloji EMG Çağrı Temuçin
7 Ocak 2024 Pazar
09.00-12.00 Makale Nasıl Yazılır Kursu Gülen Hatemi, Sinem Nihal Esatoğlu
YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
Grup A-F: Birinci sene Fellowları
5 Ocak 2024 Cuma
Saat Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Grup F
08.30-09.30 1.Romatoid Artrit
(Gökhan Keser)
2.Spondiloartrit
(Fatoş Önen)
3.Bağ dokusu hastalığı
(Bahar Artım Esen)
4.Oto-inflamatuar hastalıklar
(Özgür Kasapçopur)
5.Behçet Hastalığı
(Emire Seyahi)
6.Vaskülitler
(Kenan Aksu)
09.45-10.45 6.Vaskülitler
(Kenan Aksu)
1.Romatoid Artrit
(Gökhan Keser)
2.Spondiloartrit
(Fatoş Önen)
3.Bağ dokusu hastalığı
(Bahar Artım Esen)
4.Oto-inflamatuar hastalıklar
(Özgür Kasapçopur)
5.Behçet Hastalığı
(Emire Seyahi)
11.00-12.00 5.Behçet Hastalığı
(Emire Seyahi)
6.Vaskülitler
(Kenan Aksu)
1.Romatoid Artrit
(Ender Terzioğlu)
2.Spondiloartrit
(Servet Akar)
3.Bağ dokusu hastalığı
(Bahar Artım Esen)
4.Oto-inflamatuar hastalıklar
(Özgür Kasapçopur)
6 Ocak 2024 Cumartesi
Saat Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Grup F
08.30-09.30 4.Oto-inflamatuar hastalıklar
(Serdal Uğurlu)
5.Behçet Hastalığı
(Fatma Alibaz)
6.Vaskülitler
(Haner Dirsekeneli)
1.Romatoid Artrit
(Nevsun İnanç)
2.Spondiloartrit
(Dilek Solmaz)
3.Bağ dokusu hastalığı
(Murat İnanç)
09.45-10.45 3.Bağ dokusu hastalığı
(Ali Akdoğan)
4.Oto-inflamatuar hastalıklar
(Serdal Uğurlu)
5.Behçet Hastalığı
(Fatma Alibaz)
6.Vaskülitler
(Haner Dirsekeneli)
1.Romatoid Artrit
(Nevsun İnanç)
2.Spondiloartrit
(Dilek Solmaz)
11.00-12.00 2.Spondiloartrit
(Servet Akar)
3.Bağ dokusu hastalığı
(Murat İnanç)
4.Oto-inflamatuar hastalıklar
(Serdal Uğurlu)
5.Behçet Hastalığı
(Fatma Alibaz)
6.Vaskülitler
(Haner Dirsekeneli)
1.Romatoid Artrit
(Ender Terzioğlu)
Grup 1-6: İkinci sene ve üstü Fellowları
5 Ocak 2024 Cuma
Saat Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6
08.30-09.30 7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler
(Şule Bilge Yaşar)
8.İmmünsüpresif ilaçlar ve glukokortikoid
(İsmail Sarı)
9.Anti-TNF
(Sedat Kiraz)
10.İnterlökin inhibitörleri
(Süleyman Özbek)
11.T ve B hücre blokörleri
(Veli Yazısız)
12.Jakinibler
(Cemal Bes)
09.45-10.45 12.Jakinibler
(Timuçin Kaşifoğlu)
7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler
(Ediz Dalkılıç)
8.İmmünsüpresif ilaçlar ve glukokortikoid
(İsmail Sarı)
9.Anti-TNF
(Sedat Kiraz)
10.İnterlökin inhibitörleri
(Süleyman Özbek)
11.T ve B hücre blokörleri
(Veli Yazısız)
11.00-12.00 11.T ve B hücre blokörleri
(Veli Yazısız)
12.Jakinibler
(Umut Kalyoncu)
7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler
(Şule Bilge Yaşar)
8.İmmünsüpresif ilaçlar ve glukokortikoid
(İsmail Sarı)
9.Anti-TNF
(Sedat Kiraz)
10.İnterlökin inhibitörleri
(Süleyman Özbek)
6 Ocak 2024 Cumartesi
Saat Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6
08.30-09.30 10.İnterlökin inhibitörleri
(Vedat Hamuryudan)
11.T ve B hücre blokörleri
(Veli Yazısız)
12.Jakinibler
(İhsan Ertenli)
7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler
(Hakan Emmungil)
8.İmmünsüpresif ilaçlar ve glukokortikoid
(Süleyman Serdar Koca)
9.Anti-TNF
(İzzet Fresko)
09.45-10.45 9.Anti-TNF
(İzzet Fresko)
10.İnterlökin inhibitörleri
(Vedat Hamuryudan)
11.T ve B hücre blokörleri
(Umut Kalyoncu)
12.Jakinibler
(İhsan Ertenli)
7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler
(Ediz Dalkılıç)
8.İmmünsüpresif ilaçlar ve glukokortikoid
(Süleyman Serdar Koca)
11.00-12.00 8.İmmünsüpresif ilaçlar ve glukokortikoid
(Süleyman Serdar Koca)
9.Anti-TNF
(İzzet Fresko)
10.İnterlökin inhibitörleri
(Vedat Hamuryudan)
11.T ve B hücre blokörleri
(Veli Yazısız)
12.Jakinibler
(İhsan Ertenli)
7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler
(Hakan Emmungil )
GRUP İSİM LİSTELERİ
Grup A-F: Birinci sene Fellowları Grup 1-6: İkinci sene ve üstü Fellowları
ANIL GÖÇER Grup A AHMET İLBAY Grup 1
ALİCAN KARAKOÇ Grup A ALİ EKİN Grup 1
AREFE TÜRK YILDIRIM Grup A ALİ NAİL DEMİR Grup 1
AYŞE TUĞÇENUR TEMİZ GENÇOĞLU Grup A ARİF BABAYİĞİT Grup 1
AYŞEGÜL AVCU Grup A AYŞEGÜL UÇAR Grup 1
AYŞEGÜL YETİŞİR Grup A AYTEN ÖZKAN Grup 1
BETÜL DİKKANOĞLU Grup A BİLGİN KARAALİOĞLU Grup 1
BETÜL ERGÜN Grup A BURAK ALKAÇ Grup 1
BEYZA US DEMİRELLİ Grup A BURCU CEREN ULUDOĞAN Grup 1
BUĞU BULAT Grup A HASAN KOCAAYAN Grup 1
BÜLENT AKYÜZ Grup A BURCUGÜL KAYA Grup 2
BÜŞRA FIRLATAN Grup B DUYGU KERİM Grup 2
CANSU ARSLANTÜRK GÜNEYSU Grup B DUYGU SEVİNÇ ÖZGÜR Grup 2
CELİL BARLAS CENGİZ Grup B ELİF ALTUNEL KILINÇ Grup 2
ÇİĞDEM ÇELİK Grup B ELİF GÜNGÖR Grup 2
DİLARA BULUT GÖKTEN Grup B EMEL OĞUZ KÖKOĞLU Grup 2
DUYGU ŞAHİN Grup B EMRE ALİ ACAR Grup 2
ELİF İNANÇ Grup B ERDİNÇ ÜNALDI Grup 2
ESRA FIRAT ŞENTÜRK Grup B ESRA ERPEK Grup 2
ESRA GENÇ Grup B EZGİ ÇİMEN GÜNEŞ Grup 2
EZGİ ŞAHİN Grup C FATİH TAŞTEKİN Grup 3
FATMA DİLARA YÜRÜK Grup C FATMA BAŞIBÜYÜK Grup 3
FATMA HATİP GÜR Grup C FEYZA AK Grup 3
GÖZDE SEVGİ KART BAYRAM Grup C GAMZE AKKUZU Grup 3
GÜLŞAH SOYTÜRK Grup C GAMZE DİLEK Grup 3
GÜLŞAH YAMANCAN Grup C GEZMİŞ KİMYON Grup 3
HACER GÖZDE GÜL ELGÜL Grup C GİZEM KIRMIZIER Grup 3
KAAN YAVUZ Grup C GÜLLÜ SANDAL UZUN Grup 3
KENAN ORHANLI Grup C HAKAN BABAOĞLU Grup 3
MEHMET AKİF BALTACI Grup D HALİL İBRAHİM YİĞİT ATLI Grup 3
MESTAN ŞAHİN Grup D HATİCE ECEM KONAK Grup 4
MEVLÜT KAÇAR Grup D İBRAHİM GÜNDÜZ Grup 4
MURAT YENİÇERİ Grup D İDİL KURUT AYSİN Grup 4
NAGEHAN DİK KUTLU Grup D LEVENT KILIÇ Grup 4
NERGİS AKAY Grup D MEHMET AKİF EKSİN Grup 4
NİHAL NEVAL UZUN Grup D MEHTAP KALÇIK UNAN Grup 4
OSMAN ERHAN AKCAN Grup D MERVE SUNGUR ÖZGÜNEN Grup 4
ÖMER FARUK ŞAHİN Grup D MİNE NOKAY Grup 4
ÖZGE KİPRİ KARAKÖK Grup E MUSTAFA ÇAĞRI ERGÜN Grup 4
ÖZGE YOĞURTÇU Grup E NİLAY ERDİK Grup 4
RABİA DENİZ Grup E MUSTAFA EKİCİ Grup 5
RABİA GÖKÇEN UMURCA AYDEMİR Grup E ÖZKAN URAK Grup 5
RAHİME DURAN Grup E ÖZLEM KILIÇ Grup 5
RÜVEYDA SAK İNAL Grup E PINAR AKYÜZ DAĞLI Grup 5
SEDA ATİK Grup E REŞİT YILDIRIM Grup 5
ŞERİFE ÇOŞKUN Grup E SABRİYE GÜNER Grup 5
TAMER ACAT Grup E SAFİYE BAKKAL Grup 5
TUBA KALAY KAYIKÇI Grup F SELMAN PARLAK Grup 5
TUĞBA KAHRAMAN DENİZHAN Grup F SERDAR ESMER Grup 5
TUĞÇE BOZKURT Grup F SEVİL YİĞİT Grup 5
UĞUR GÜNGÖR DEMİR Grup F SEYYİD BİLAL AÇIKGÖZ Grup 6
UTKU ŞENTOSUN Grup F SÜMEYYE MERVE TÜRK Grup 6
ÜMİT GÜL Grup F ŞEREF SÜLÜKÇÜ Grup 6
YALKIN ÇALIK Grup F TAYLAN KAPLAN Grup 6
ZEYNEP FURAL Grup F TUBA DEMİRCİ YILDIRIM Grup 6
ZEYNEP YAĞBASAN Grup F TUĞBA İZCİ DURAN Grup 6
    TUNCAY YILDIRIM Grup 6
    YASEMİN ÖZDEN ELDEMİR Grup 6
    YEŞİM EREZ Grup 6
    YILDIZ AKBAL ENGİN Grup 6
  • Erken Kayıt & Konaklama Son Ödeme Tarihi : 13 Ekim 2023
  • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi : 27 Kasım 2023